Ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας σε όλα τα επίπεδα:
 99%

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!!