Με πάθος για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας 
και κουλτούρας